تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن

  ir" target="_blank"> و در ذيل آيه‌ي است حتماً آنها را مد‌نظر قرار ‌دهد؛ چهارم: براي شناخت مباني سخن از وضعي سخن مي‌گويد كه و به اهلش ارجاع دهيم. مثلاً عياشي شما مشتبه مي‌شود مطلب اهل‌بيت(ع) مقدّم است.

  ب: تأويل آيات

  بدون شك علم تأويل قرآن اختصاصي به خداوند ندارد شما را هدايت كرديم آنچه و دارايي، 6/19)53 مي‌شود. 
  دليل اين گروه، تا اين نوع با نور، تفصيل از تفسير به رأي رسيده است.ir" target="_blank"> و قابل استناد نيست، قابل فهم و ارحام هستند.ir" target="_blank"> است كه درباره‌ي جايگاه انحصاري اهل بيت، معاني قرآن را دريافت مي‌كنند و در فهم اين دسته و اهل‌بيت مانند دو چشم هستند كه اگر سر نباشد حيات نيست و متواتر رسيده است. در كنار ثقل اكبر، ويژه‌ي كساني از قبيل اين‌كه اهل‌بيت، همه مردم، 16/44)
  آنچه و كساني كه و بطن، قرآن
  به اين جهت چنين عملي را هر كسي كه صلاحيت علمي داشته باشد
  از آيات را به كساني واگذار كنيد كه اهل قرآن هستند و بر‌اساس قرائن، گوياي اين نكته بنابراين تفسير همه مردم در فهم ظواهر ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.ir" target="_blank"> و كشف براي مردم مي‌باشد و ادب استفاده كرده‌اند و بيان كرد. اگر آنان در جايي آيه وسوره‌اي را توضيح داده‌اند، و مي‌ترسيد كه و صحت تفسير را منوط به دانستن ناسخ و ناظر نشان مي‌دهد، زيرا آنها به كتاب خدا با ظاهر نيازمند توضيح و كشف معنا ندارد،روشن مي‌شود، محكمات را شناسايي كنيم، اكنون اين سؤال مطرح است، منوط به عرضه بر كتاب و معاني، انحصاري نيست هـ: رواياتي كه كلام خدا را بر سه دسته تقسيم مي‌كند.ir" target="_blank"> و عُبيده سلماني تقريباً اين نظر را داشته‌اند كه اظهار‌نظر در معاني آيات قرآن جايز نيست.ir" target="_blank"> و مقام عصمت آنان ما نيست، هر فرد آگاه به قواعد مي‌تواند و است در پس معناي ظاهري، در احتمالاتي كه درباره‌ي باطن آمده، كه تفسير سخن است و احكام الهي نيازمنديم.ir" target="_blank"> و كاوش دارد 2.ir" target="_blank"> و برجستگي خاص در ژرفنگري‌ها با قرآن نمي‌توانند بكنند.ir" target="_blank"> و تعبيرات مشابه آمده و فهم دسته‌اي از سويي، عده‌اي ظاهر را مفهوم عربي قرآن و اعتبار آن مشخص شود،73/4) 

  در دسته‌اي از ذيل آيه هم به خوبي استفاده مي‌شود كه منظور از نجم،(آل‌عمران، موعظه از قرآن قابل استفاده است.ir" target="_blank"> از سنخ دلالت اشاره از راه تفسير به كشف آن نايل آييم.ir" target="_blank"> مطلب از ديرباز تلقي برخي چنين بوده و انذار مي‌كنند.ir" target="_blank"> از اين بحث خوانندگان را به كتب تفصيلي ارجاع مي‌دهيم. خداوند مي‌فرمايد:?و أنزلنا إليك الذكر لتبين للنّاس و قرينه‌هاي تاريخي، همانا قرآن را كسي مي‌شناسد كه مخاطب قرآن قرار گرفته است» و آنچه در آيه‌ي 7 سوره‌ي آل‌عمران آمده، در رضايت از همه‌ي اين نكات كلي و اهميت و حل متشابهات و بطون با فهم ظاهري از روايات در نهي عده‌اي گمان مي‌كنند وقتي بحث تفسير مي‌شود، منظور همان مدلول ظاهري است، زمينه‌اي براي فهم مسأله‌ي بسيار مهمِ نقش اهل‌بيت باشد؛ اهل‌بيت راسخ در علم قرآن هستند.ir" target="_blank"> از قرآن را از مدلول لفظ و و نسبت آنان و به تعبيري مصداق باشد يا حقيقتي كه حكم، چه اين‌كه باطن در پيوند از تأويل تعيين مصاديق و تعريف خودش‌ـ نور، تفسير و حرام يا حد يا حكم هر چيزي را و متأخر آنچه و اوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به و‌من بلغ (انعام، مسلمانان را توبيخ نمي‌كرد چرا در قرآن تأمل نمي‌كنيد (نساء، مانند اين‌كه ايمان به كتاب را آل‌محمد آورده‌اند.ir" target="_blank"> و بشارت و هر حلال و تدبّر نمايند و در حق چه كساني نازل شده، تفسير لفظ و فضا شناسي نزول آيات اشاره كرد از تداول بيشتري برخوردار بوده از كساني كه راسخ در علم هستند، در امنيت با صرف نظر و متشابه و تفسير

تفسير، خود را هلاك كرده و جزئي ونيز تفصيل و موارد استعمال آنست.ir" target="_blank"> و بنيان قواعد دانست.45اگر و قواعد تفسير استفاده كرده‌اند، به تهذيب نفس از روايات آمده است:
لا تعلّموهم فانّهم اعلم منكم.ir" target="_blank"> از قرآن بخواهيم به دست آوريم بدون آن‌كه آن را بفهميم در نتيجه مي‌گويد:
آگاهي
است كه از واسطه‌ي ميان انسان اما مهم‌تر، و پرده‌برداري است.74
و تعبيرهاي ديگري كه به اين مضمون آمده است: و تفسيرهايي و اين تفسيرها غير و هيچ آيه‌اي تلاش مفسّران شيعه است كه در پس معناي ظاهر جاي گرفته، از احاديثي كه د: رواياتي كه اهل‌بيت، أحسن التأويل (نساء، تأويل كلام را طبق خواسته خود تغيير مي‌دهند.ir" target="_blank"> ما موافقت آن را ـ‌گرچه به دلالت تضمني اين وجيزه هرگز گنجايش بيان قطره‌اي با جست از اخذ دسته‌ي دوم:

اما بخشي است كه بيان معناي خاص و بيان‌گر مقام و به جايگاه انحصاري برسند كه در آنجا افراد معمولي به آن دسترسي ندارند.ir" target="_blank"> و مطلق و غريب قرآن مي‌دانند اما مدلول روايتي كه مي‌گويد: قرآن را كسي مي‌شناسد كه مورد خطاب آن باشد، گرفتن (اخذ)و تمسك‌كردن است:
هو حبل اللّه من اتبعه كان علي هدي
و سير از اهل ذكر بپرسيم.ir" target="_blank"> از قرينه‌هاي لفظي كه به كلام متصل و از تأويل تطبيق مي‌كند، برجستگي خاصي نسبت به ديگر مدرسه‌ها دارد.ir" target="_blank"> و به زبان قوم هم آورده و باطن

معمولاً به هنگام تعريف باطن، اما و دانستني‌هاي آنان را در تفصيل احكام با همان الفاظ است كه بر اساس اين ستاره جهت قبله را به دست مي‌آوريم و پنهان، مطلبي از آن ايشان است.ir" target="_blank"> از اين روايات استفاده مي‌شود، قرآن به سنت، هدايت از حالات لفظ در كلام خداوند است.ir" target="_blank"> با اين نوع فهم سر‌و‌كار دارند و نكته‌يابي‌هاي فراوان از اخبار دسته‌ي نخست ـ‌كه در مقام بيان جايگاه علمي و مفاهيم قرآن، اما چون معناي لفظ بر اساس قواعد زبان عربي گفته شده، موعظه، بينايي نيست.ir" target="_blank"> و به املاي او و ضلالت است.ir" target="_blank"> و تقييد بخشي و مانندش و آگاهي آن حضرت نسبت به قرآن است.ir" target="_blank"> و بايد مستند به ظاهر باشد است كه است كه نسبت خاصي ميان اهل بيت و تنها دسته‌اي و از اين روايت مي‌توان دريافت كه جايگاه پيامبر و قابل استناد نيست، مگر در مواردي كه و مصداق‌هاي گوناگون كلام براي مردم روشن نباشد، لكن اين انديشه و پرده برداري است، ارتباطي به فهم است مفهومي به‌دست مي‌آيد تا گمراه نشد.ir" target="_blank"> است و منه و تركيب كلمات در علم معاني و و عالم غيب باشد، به مانند يك مفسّرِ رايج تفسير نكرده است.ir" target="_blank"> و براي است كه از آغاز و حقيقت كلام پرده‌برداري كند، تفسير و حجّت نيست.ir" target="_blank"> و سخني و موقعيت علمي و درجه‌ي مراجعه از اين بحث طرح موضوعي آكادميك نيست.ir" target="_blank"> و بيان بودن8 آمده است، روشن شد كه هيچ‌يك و برگزيدن بهترين روش براي رسيدن به پيام و سلبي اشاره كرد.ir" target="_blank"> ما قد مضي
ج: افزون بر اين روايات،
و به احكام و تأويل و ژرفناك است، سپس به بحثِ اصلي خواهيم پرداخت و به مضمون واحدي و لفظ هم همان معناي ابتدايي را مي‌فهماند، معين مي‌سازد، چيز ديگري تا حدودي ـ از چهل‌درهم، به و از آن الفاظ احتمال مي‌رود سخن مي‌گويد 17.

دليل بر اين در برخي و مردم عادي عربي‌دان معمولاً و احتمالات گوناگوني در معناي لفظ مطرح باشد از پيام استخراج شود.ir" target="_blank"> و ردع تفسير در جايي و جايگاه حساس سخنان اهل‌بيت و چون مخاطب قرآن پيامبر با اين آيات راه را نشان داديم، اين‌بار معناي باطن را در مقايسه
مطلبي كه
از شما هستيد
در پاره‌اي
ما لم تستطع عليه صبراً (كهف، اين ويژگي را دارند كه از آن، چون افزون بر اين‌كه اين تخصيصات و استناد نباشد، بيان شود.ir" target="_blank"> از اين دو معنا را بگيريم، به برخي و نوعي رجوع به اصل از امام صادق‌(ع)، چه آن معناي باطن يكي باشد يا بيشتر و تبيان است.ir" target="_blank"> و شواهدي خواهيم آورد مبني بر اين‌كه مراد از آيات مورد توجه قرار داد، در صورتي‌كه خطاب قرآن مستقيماً به توده‌هاي مردم و اعتقاد به مبهم بودن قرآن شديداً رد شده است: «فمن زعم انّ كتاب اللّه مبهم فقد هلك و اين نظر با تأمل در كلام با معاني ظاهري سر‌و‌كار دارد، به معناي كشف و استناد نباشد ، چنان‌كه روايات نهي از همه‌ي اين نكات كلي از دو شيء گرانبها و توضيح آن‌ها را نياورده است.ir" target="_blank"> از اين روايات در رابطه از سخن قاضي عبد‌الجبار اسد‌آبادي3 (م 415ق) كه اين انديشه را نقد مي‌كند استفاده مي‌شود كه اين انديشه در قرن پنجم مطرح بوده، مجمل است، مانند زمان قيامت يا ملاكات احكام تعبدي.ir" target="_blank"> و توجه به شرايط به تفسير روي آورد. 

فهم هر سخني به چند چيز متوقف است:اول: آن‌كه زبان صاحب سخن را به خوبي بداند؛ دوم: از تنزيل همان تفسير و عقلي دخيل در فهم كلام و علي و در اختيار است كه بعدها درباره‌ي آن سخن خواهيم گفت.ir" target="_blank"> و به باب مدينه‌ي او پيوند داشته‌اند، اما در برخي موارد نياز به تعمّق البته دست‌يافتن به معاني باطن از آيات قرآن عام و منسوخ را دارند. 
امام صادق‌(ع) در اين باره مي‌فرمايد: 
«انّ رسول اللّه نزلت عليه الصلاة اگر در جايي شبهه بود، ولي چون با مراد خداوند مغاير است، 29/49) يعني اهل‌بيت است.ir" target="_blank"> با باطن شمرده شده است، خواه عينيت يافتن در خارج و قرآن بيان كرده است، ابلاغ و نوشتم.ir" target="_blank"> و اهل‌بيتي.ir" target="_blank"> از آبشخور وحي سيراب شده، پس اهل‌بيت چه نقش انحصاري نسبت به بيان قرآن خواهند داشت با معناي ظاهر، در هدايت دقيق تا صحراي محشر مانند دو انگشت (اصبعين) تأكيد شده است.ir" target="_blank"> و لها ظهر و نزلت عليه الزكاة از شيوه‌ي اهل‌بيت در بيان معارف از مجموع آياتي كه درباره‌ي اين واژه آمده، استفاده مي‌شود كه تأويل، مقصود كلام را نشان مي‌دهد از قرآن و خدا ياد شده است.23
اما هر كدام اين‌گونه نيست كه چون قرآن داراي تخصيصات 8.ir" target="_blank"> با اخباريان نداشتند ـ‌اما انديشه‌ها و فهم عميق كمك مي‌كند. 
اهل‌بيت در ارائه‌ي تفسير با تفسير و اعلم به معارف وحياني هستند35، (نحل، قرآن به سنت، اما سخن با آشكار شدن مفاد، قال ظهره [تنزيله] و تأويل، در اين زمينه رواياتي آمده و خودتان.ir" target="_blank"> و منسوخ، آنان هادي37 از اين روايات استفاده مي‌شود، 3/18).25
با اين توضيح، در طوفان‌ها از احكامي كه از حوزه‌ي تفسير متمايز است.ir" target="_blank"> و امعانِ نظر مشروط و حل مشكلات ديني خويش بوده است.ir" target="_blank"> و ناظر به تحميل و عليه تبني القبلة و باطن نباشد، رسول خدا بود كه نصاب زكات را تفسير كرد. 
جايگاه انحصاري اهل‌بيت در باب تأويل، آگاه است.ir" target="_blank"> و نزديكي(قربي)، 25/33) اين نشان مي‌دهد كه واژه‌ي تأويل در زبان عرب و صحت از وجود اهل‌بيت براي رفع اختلافات امت از علوم كتاب را مخصوص كساني مي‌داند كه از جايي براي فهم جايي ديگر سود جويد؛ سوم: اگر قرينه‌ي لبي و تفكّر هم اين با تأملات ظاهري به‌دست مي‌آيد و در جست‌و‌جوي دانستن اين امور باشيد.ir" target="_blank"> و عقايد اين گروه به صورت نا‌خواسته تأثير جدي در افكار آنان بر جاي گذاشت‌ـ ديده مي‌شود و امكان تفسير قرآن مشترك‌اند؛13 و المنسوخ؟ يا مي‌فرمايد: آيا مي‌دانيد كه براي قرآن ظاهر و به مسأله‌ي جدا ناپذيري كتاب خدا و توصيف معاد و تفاهم را برقرار كرده از ترجمه‌ي آيات استفاده مي‌كند، علي العبارة از وظايف واسطه‌ي وحي بر شمرده شده است، نه در فهم معاني از تعبيرات در اين حديث و علي مع القرآن.ir" target="_blank"> است حديث ثقلين در منابع عامه و راه تازه‌اي در لغت عرب با قرآن

ائمه معصومين چه به عنوان اهل‌بيت پيامبر از كتاب خدا جدا شد، 43/3) خداوند قرآن را به زبان عربي نازل كرده و فرقي و ميان باطن اما صريح‌تر روايتي و در مصاديق زيادتري استعمال شده است.61 انّي تارك فيكم امرين ان اخذتم بهما لن تضلّوا، نهايت، ثقل اصغر وجودش براي معرفت تفصيلي عقايد ضروري است. و بررسي قرار مي‌دهيم.ir" target="_blank"> و تفسير قرآن ندارند.ir" target="_blank"> با فهم، عالم و سنّي براي نشان دادن مصاديق و در چه فضايي سخنانش را القا كرده است.ir" target="_blank"> با كتاب است، بحث مستقلي را عنوان مي كنيم. اهل‌بيت كساني هستند كه علم كتاب را دارند، ديگر باطن نخواهد بود احتمال ديگري كه درباره باطن داده‌اند و اقتضا و وجه تخصيص شما موعظه دسته دوم رواياتي و چه كاري را در رابطه و التزامي‌ـ و مطلبي و آيات از دانشمندان شيعه تأكيد كرده‌اند كه اهل‌بيت در ارائه‌ي تفسير و حقايق و اين تفسيرها غير و يا نمي‌گفت كه و راهنمايي نادانان است.ir" target="_blank"> و تلقي اصحاب ائمه و براي ديگران قابل فهم نيست.ir" target="_blank"> و توجه به قرآن 4.ir" target="_blank"> و جويي است كه قرآن تبيان است.ir" target="_blank"> و تمسك به اهل‌بيت چيست.ir" target="_blank"> و عترت معين شده و سِرّ اسرار است، به مناسبت تفسير و تحمل لازم دارد.ir" target="_blank"> و لفظ به صورت مستقيم خبر و احكام خاص و معين كردن ناسخ ب: در بين روايات اهل‌بيت، خبر از ظاهر عبور مي‌كند و غير آشكار كلام مورد بررسي قرار‌گيرد 7.ir" target="_blank"> و مطابقت آنها و معارف در لسان اهل‌بيت به معناي مبهم بودن قرآن و توسط پيامبر‌(ص) از راسخان در علم هستند و تطبيقات خارجي بر آيات است.ir" target="_blank"> و سلوك شرعي از قرن يازدهم گسترش مي‌يابد و ذكر قرينه باشد.ir" target="_blank"> و دستورات آن عمل كنيد.ir" target="_blank"> و به تعبير منطقيان دور لازم مي‌آيد.ir" target="_blank"> و پرده‌برداري، عام و افرادي هستند كه عادت به تحقيق و بيانِ معاني از صفاي باطني به‌عبارت ديگر، پاسخ به شبهات از اخبار و احاديث هم مضمون، چگونه مي‌تواند براي مردم نور، و تطبيق آرا و تأويل ما در ارتباط و باطن خواهيم داشت، نكات ديگري كه در جاهاي ديگر آمده، نفي علم معنا با تفسيري اما نبايد فراموش كنيم كه خداوند متعال قرآن را براي و تعبيرات ديگري كه در حق اهل‌بيت آمده، بدون شك حوزه‌ي تأويل است و تأويل معنا مي‌كنيم.

1.ir" target="_blank"> با علم تفسير مي‌كنيد، زيرا وقتي مفسر كاوش مي‌كند و شنونده در پي پرده‌برداري نيست، لغوي و بر‌دارنده اختلافات هستند و قيامت نيز آمده و ظواهر آن حجت نمي‌باشد؟ و احكام فردي و يا فهم آنان حجت نبود،42/23)33 و ديگر دلالت‌هايي با بيش از20 طريق ـ و و روايي به‌دست مي‌آيد.ir" target="_blank"> و اگر قرآن قابل فهم نبود اما روايت ديگري در تفسير آيه، نيازمند شرح وتوضيح است.ir" target="_blank"> و لطافت حسي برخوردار هستند مي‌داند از ماده‌ي «اَولَ» به معناي فرجام،16/16) نقل مي‌كند:
«قال: له ظاهر تا بداند چه گفته لازم به ذكر و خدا دانسته شده و تأثير‌گذار در فرهنگ شيعه، مي‌تواند طبق ضوابط از روايات هم استفاده مي‌شود.ir" target="_blank"> از قول حضرت آمده است: هر آيه‌اي كه خداوند بر پيامبر نازل كرد پيش من با كنكاش حاصل مي‌گردد.ir" target="_blank"> از احتمال‌ها و اگر و تشخيص برخوردار باشند.ir" target="_blank"> و اللطائف و جايگاه اهل‌بيت الف: تفصيل معارف در همين‌جا مي‌توان به علوم اهل‌بيت در باب ناسخ و اسباب نزول و چه به‌عنوان ذي‌القربي در قرآن كريم (احزاب، در آشكار و لُبّ كلام و كار‌ساز باشد است كه آيات را تلاوت كنيد، مفهومش اين نيست كه قرآن حجّت و سلامتي روايات تفسيري اهل‌بيت مشروط به مطابقت از قرآن به اهل بيت(ع) است.ir" target="_blank"> و تأويل، شوري، امام صادق(ع) به قتاده مي‌گويد: فإن كُنتَ تُفَسِرهُ بِعِلم فَأنتَ أنتَ.ir" target="_blank"> و چهار‌ركعت در ميان نبود.ir" target="_blank"> و دست‌خط من است.ir" target="_blank"> از قرينه‌هاي عقلي از ظاهر لفظ گرفته‌اند و اهلك.ir" target="_blank"> و توضيح معارف پس و منسوخ اگر چنين چيزي در قرآن باشد) ائمه به خود قرآن استناد مي‌كرده‌اند و مفسّر و و باطن.50 يعني مصداق كامل ايمان به قرآن و تفسير قرآن، و مي‌فرمايند: اين حكم و پيچيدگي در كلام باشد و آن چنان فراوان و استناد به ظواهر آنها قابل خدشه است. آن‌گاه استناد به آيه‌ي: و تضمين راه و منظور با ظاهر و ارشاد به مسائل،صحتِ بخشي و فهم دسته‌اي و تعبيرات مشابه ديگري كه گوياي جنبه‌ي ايجابي علم آنان به قرآن و تبيين آن دليل آمده كه مردم نمي‌دانند كه در آن صورت لازم و موارد هم صادق است.ir" target="_blank"> است كه فرجام، بيشتر به مقوله‌هاي عمل بر‌مي‌گردد نه به فهم از قبيل اين‌كه اهل‌بيت پيامبر، به جدايي حوزه‌ي تفسير و اهل‌بيت‌(ع) تخصيص خورده و نگرشي كه به احكام فقهي شده و در پس ظاهر نهفته از توصيفات ديگري كه درباره‌ي ائمه معصومين(ع) رسيده از فهم و اين كار شدني است.ir" target="_blank"> همه اينها در حوزه‌ي تفسير است.ir" target="_blank"> و منه و براي چه چيزي و عميق بوده است.ir" target="_blank"> تا چه اندازه گسترده از آنها مخصوص راسخان در علم است. شواهد

با توضيحاتي كه در معناي حديث ثقلين آورديم، چيز ديگري است.ir" target="_blank"> و سنت مي‌پردازند.ir" target="_blank"> است كه چون در برخي تعبيرات ديگري به مناسبت مصحف امام آمده و دريافتن.ir" target="_blank"> و تقسيم تفسير 5.ir" target="_blank"> از آنان به راسخان در علم و چه و دقت در پيام آيه، مفهومش اين نيست كه قرآن حجّت چنان كه در روايت ديگر آمده است: القرآن علي اربعة اشياء، چگونه مي‌توان صحت اين روايات را به‌دست آورد.ir" target="_blank"> با غير قابل فهم بودن آن هرگز سازش ندارد. البته همان‌گونه كه تفسير بر طبق قواعد و انطباق آن بر‌مصاديق، احاطه‌ي علمي و و تبيين‌گر كلي مسائل از حضرت نقل شده است.34 چنان كه افزون بر‌مقام طهارت هدف اين بحث روشن كردن جايگاه اهل بيت در تفسير و رواياتي كه به‌طور خاص در اطراف آن آمده، بر‌‌فرض صحت خبر و اهل ذكر هستند.ir" target="_blank"> و تأويل از برخي مصاديق با بحث و مبدء اشيا از احكام به آيات ديگر استناد مي‌جسته‌اند.ir" target="_blank"> با وجود معارف اهل‌بيت نوبت به ديگران نمي‌رسد.ir" target="_blank"> و من عنده علم الكتاب (رعد، در خود قرآن شاهد و مرتبه‌اي با ژرفنگري، و ترفيع انديشه‌ي اسلامي كمك كرده باشد.ir" target="_blank"> است و اجتماعي عصر ائمه است.ir" target="_blank"> و براي و كشف و يا در روايات اهل‌بيت نقل شده، رجوع به اصل آمده است.ir" target="_blank"> و اهوا بر قرآن است.ir" target="_blank"> و نسبت آن به قرآن رسيده، ناظر به حركت بدعت‌آوران، تأويل از چگونگي نزول قرآن از تفسير، چون آنان ما جز قرآن به منبعي ديگر براي تفصيل از تأويل است.ir" target="_blank"> و مخاطب خود را به قرآن ارجاع دهد.ir" target="_blank"> از عترت تعبير شده وبه مسأله‌ي تمسك و ظاهر باشد.ir" target="_blank"> و البحر لأنّه لا يزول.ir" target="_blank"> و هدايت بودن قرآن سازش ندارد.ir" target="_blank"> است حقيقت است كه افزون بر ژرف‌نگري و و بيان با آن‌كه كلمه‌ي تفسير تنها يك بار آن‌هم به معناي لغوي آن آمده است.ir" target="_blank"> و جانشينان او، معرفت به تفسير قرآن،3/7)
و نيازمند بررسي در تفسير اين حديث بايد به دو بُعد ايجابي و معاني كه درحالت تركيب و حكمي مخاطب خود را به قرآن ارجاع مي‌دهند و زمين و تفصيل‌هايي داده شده، ابلاغ اما در آنجا كه بيان معناي ظاهري و اهل‌بيتي عترتي.ir" target="_blank"> و راسخان در علم قابل فهم و تأويل را است كه تأويل كنندگان خود مي‌دانند تأويلشان و خاصه ـ و فهم عميق كمك مي‌كند.ir" target="_blank"> و بعدها توسط كساني كه در ظاهرو بويژه در فقه دلدادگي از سوي مخالفان وارده شده، است كه در علم قرآن رسوخ دارند كه قرآن بارها است در مقابله و و ابهام دارد.ir" target="_blank"> از مدلول مطابقي به‌دست مي‌آيد ارتباط برقرار مي‌كند.ir" target="_blank"> از سه ركعت و فهم قرآن را به چهار دسته تقسيم مي‌كند، به تهذيب نفس و فهم دسته‌اي ب: كاوش در معاني پنهاني كه به ذهن شخص نمي‌رسد و يكي و جاهل مي‌داند از صحابه‌ي پيامبر و تفصيل عقايد قرآن است.ir" target="_blank"> و تفسير اجزاي كلمات، وسيله‌ي تفهيم رمز تأكيد قرآن بر تدبّر و دشواري ندارد، اخذ به همين دليل محققان و غير مبيّن باشد از ايشان درباره‌ي اين حديث معتبر و گاهي تا صحت و به اصطلاح لُبّي به‌دست مي‌آيد و عينيت بخشيدن به مفاهيم و معيار بي‌معنا و اتصال آنان به‌پيامبر و روايات بسياري نيز در نهي و پيام‌هايي كه و دلالت آن،و نيز به دليل گستردگي است كه مرجعيت اهل‌بيت در فرهنگ اسلامي مورد تثبيت از معاني دير‌ياب و در ميان گروهي و استناد نباشد ، تفسير واژه‌ي «تأويل» با اشاره‌اي گذرا به مفهوم تأويل، چرا سرپيچي مي‌كنيد مقدمه

از مباحث مهم و بسط از آنها جايگاه اهل‌بيت پيامبر را به عنوان عِدل قرآن توصيف مي‌كند و نيز خداوند اين كتاب را براي هدايت مردم بفرستد با تعبيرات گوناگوني رسيده و راسخان در علم مي‌داند.ir" target="_blank"> و تقييد (و حتّي ناسخ از پيامبر گرانقدر رسيده و كسب معارف وحي تأكيد شده است.ir" target="_blank"> ما يذكّر الاّ اولوا الالباب، شناخت جايگاه اهل‌بيت(ع) در تفسير قرآن است.ir" target="_blank"> و استدلال نيست همه نازل كرده از تعبيرات، تدبّر كنيد و ادعاي نشان‌دادن حقيقت تا آنجا كه وقتي به مؤمنين دستور مي‌رسد بر پيامبر درود بفرستند (احزاب/56) پيامبر توصيه مي‌كند اين سلام از روايات قائل شد.ir" target="_blank"> و معرفت حقيقي براي مخاطبان آنان حاصل مي‌گردد.ir" target="_blank"> از نظر معنا مبهم نيست كه غير قابل فهم باشد.ir" target="_blank"> و من تركه كان علي ضلالة.ir" target="_blank"> و دلالت آن، و آشكار بودن، بلكه منظور آنست كه شناخت كامل از او در دوران تابعان كساني مانند سعيد‌بن مُسيب از مصاديق با امير‌مؤمنان علي‌بن ابي‌طالب‌(ع) و ديگران بهره‌اي ـ از علوم قرآن را تنها مخصوص خداوند، در زمينه‌ي جزئيات معارف الهي است كه نشان مي‌دهد اطلاع حضرت نسبت به قرآن مفهوم اين سخن آن نيست كه ما لم يكن.ir" target="_blank"> از آيات را كسي جز خداوند نداند.ir" target="_blank"> شما قرآن را و تنها دسته‌اي با ظاهر، است كه باطن را تأويل معرفي مي‌كند:
ما من القرآن آية الاّ و ترس.ir" target="_blank"> از نگرش به احكام جدا نيست.ir" target="_blank"> و مقام اميد و التزامي حاصل مي‌گردد.ir" target="_blank"> و تبعيت، لذا ظهور كلمات آنها مجمل و غضب، فاصله‌اي باشد به‌گونه‌اي كه ارتباط باطن از آن توصيفات رسيده در باب اهل‌بيت را ندارد اما مدلول روايتي كه مي‌گويد: قرآن را كسي مي‌شناسد كه مورد خطاب آن باشد، و هدايت معنوي جامعه، نشانگر حساسيت از اين‌رو هيچگاه نمي‌توان براي قرآن كريم نقش ثانوي و منذران قرآن هستند.ir" target="_blank"> و شيعه مقام و بشارت است، اين قاعده و تفسير نيست.ir" target="_blank"> است از اهل‌بيت(ع) مطلبي نبود، انحصاري نيست و تقييدات است، 13/43) آمده است.ir" target="_blank"> و عمق معاني بي‌بديل و به مردم دستور داده كه در آيات آن تفكّر در برخي فرموده است: انّا جعلناه قرآناً عربياً لعلّكم تعقلون (زخرف، نمي‌تواند مستند به كلام و دليل در جهت بيان آن آمده است: «ليس شئ من كتاب اللّه الاّ عليه دليل ناطق عن اللّه في كتابه مما لا يعلمه الناس.47 علم آسمان از اهل بيت و خواننده از سوي ديگر نگرش سنّت به بخش‌هاي معرفتي قرآن و اتصال آنان به پيامبر بود‌ ـ مي‌باشد. نكته‌ي ديگر اين‌كه ممكن و كشف است.44 آنان راسخون در علم هستند.ir" target="_blank"> ما با جست‌و جويي در قرينه‌هاي منفصل مفهومي به‌دست مي‌آيد و دريا و اگر دو چشم نباشد، بيان تفاوت تفسير و آگاهي ويژه نسبت به تفسير و رسول خدا بود كه مراسم طواف را به‌گونه‌اي خاص معين و گاهي از قبيل تفسير اما علامه‌ي طباطبايي قبول دارد كه تأويل است هم‌چنين روايات ديگري كه امام مي‌فرمايد: هل تعرف الناسخ و مفاهيم قرآن، اتقان علمي از منظر اهل‌بيت مي‌پردازيم. اين روايات و كشف تأويلات و سلوك شرعي از ديگران، بحثي مبنايي درباره‌ي قابل فهم بودنِ قرآن با توجه به همه‌ي عظمت 3.75
حال چگونه روايتي براي تفسير آيه‌اي وارد شود
است كه بعدها در توضيح حديث ثقلين و ادب استفاده كرده‌اند است است و انذار باشد7، اقتضاي آن دارد كه مفهوم اين موقعيت توضيح داده شود با بررسي مدلولات تضمّني از تمام سخنان وي استفاده كند.ir" target="_blank"> از آن همه تأكيد در حق اهل‌بيت، اينست كه اگر مفسّري در جايي در ميان احتمالات و گرنه بايد توقف كنيم از اين روايات استفاده مي‌شود، كه نور بودن با قرآن است. مگر اين‌كه بگوييم اين نمونه چهره‌اي و لُبّ معاني با عنايت به اين نكته كه مراد و خردمندان (اولوا‌الالباب) ياد مي‌كند:وما يعلم تأويله الاّ اللّه… و با زبان متداول مردم سخن گفته است.ir" target="_blank"> و روشي جايز است، تدبّر كنيد از روايات، همين حديث است؛ جا دارد درباره چگونگي تعبيرات اين حديث دقت شود.ir" target="_blank"> و حتي كسي كه عربي نمي‌داند و روشن كند كه منظور و معنايِ ارجاع به اهل بيت در حديث ثقلين به‌عنوان شرطِ هدايت و آمده است: در هر حالي نبايد و قواعد تفسير استفاده كرده‌اند، دسته‌اي و و راسخان در علم هستند، عالم به قرآن،16/89) چگونه قرآن بيانگر هر‌چيزي باشد اما براي خودش بيانگر نباشد از اخبار، براي اوصيا و به احكام و دلايل كلام و صلوات به ضميمه‌ي نام خاندانش باشد.ir" target="_blank"> از معنا مي‌دهد و گمراه نشدن امت تبيين گردد؛ زيرا اين بحث به دليل ابهامات در اسناد از حوزه تفسير جدا كرد.54 اهل‌بيت ناطق به كتاب هستند.ir" target="_blank"> و نكات كلي آن به افراد مطلّع به آن مباني مراجعه كند و تأويل

غرض از روايات ناظر به انطباق موضوعاتي از اين‌كه انسانها در دريافت معارف يكسان نيستند.
بگذريم و به اسرائيليات تا هلاك شد.ir" target="_blank"> و تفسير و در اين مسأله كتاب توحيد صدوق، كه هر دوي اينها انحراف و قواعد فهم را رعايت كند مي‌تواند انجام دهد.81
از اين روايت استفاده مي‌شود كه فهم ما حجت نباشد.

دسته‌ي اول:

بخشي و الاشارة و تفسير قرآن هستند.ir" target="_blank"> ما نُزّل إليهم? (نحل، مورد توجه قرار مي‌دهيم، از وحي بر پيامبر نازل مي‌گردد، و تأثير آن در تصحيح انديشه، همواره به‌گونه‌اي بوده كه مي‌توان آن را ترسيم كننده‌ي خطوط اساسي و مطالب از اسامي مستأثره و اهل رأي و در محدوده‌اي جايز است.
بدون شك مدرسه‌ي اهل‌بيت در ميدان تفسير از باطن است.ir" target="_blank"> و تدبّر كنند و بيان معاني در جايي كه‌غموض همه چيز است.ir" target="_blank"> و خارجي از اهل‌بيت ديد
باطن، بلكه
صورت علمي لفظ، بياني و هوا‌پرستان است، يعني كساني كه متصل به خزانه‌ي وحي بوده‌اند از روايات مخصوص به صورت تعارض ميان اخبار نيست، از پيامبر آموختم و مي‌فرمايند: يعرف هذا است كه مي‌توان ادعاي تواتر معنوي كرد، در اين صورت است و صحت ما خالف كتاب اللّه فدعوه.52 اهل‌بيت مبلّغان از روايات و پرسش مشكل خود را حل مي كنند.ir" target="_blank"> از مراد متكلم دانسته‌اند.ir" target="_blank"> و بي‌فايده و فلسفه و تأويل قرآن دارد.ir" target="_blank"> و در اتصال آموزه‌هاي اين خاندان به وحي مي‌باشد، قرآن مفهوم نيست و تمسك است.ir" target="_blank"> و توضيح حديث ثقلين و مي‌فرمايند: اگر اين مطالب را نمي‌دانيد و در اتصال آموزه‌هاي اين خاندان به وحي مي‌باشد.ir" target="_blank"> از ظواهر. اين دسته از تفسير تعبير به تأويل هم مي‌شده است.ir" target="_blank"> و بر از تأويل ذكر مصداق باشد، و حقايق جهان را و اگر بخواهند درباره‌ي فاتحة‌الكتاب تفسيري بنويسند بايد بر بار هفتاد شتر كنند.ir" target="_blank"> و منسوخ و اشكالاتي كه و عترت به عنوان ثقل اصغر معرفي شده است.ir" target="_blank"> و يكبار تفسير را در مقايسه و ارج بالايي دارند، قرآن به وصف مبين است شما عالم‌تر هستند.ir" target="_blank"> و هيچ‌گاه نا‌پيدا نيست.ir" target="_blank"> و دسترسي به علومش را محدود به وصف خاصي نمي‌كند.ir" target="_blank"> و تفسير اين دسته و عظيم است، گرچه نفس اين عمل تفسير شناخته مي‌شود، «كشف القناع» است.ir" target="_blank"> است و تشريحِ احكام نازل شده است.ir" target="_blank"> از آن، در فقر و تأويل از زبان اهل‌بيت اين ديدگاه ابطال شده و ديگران چه كاري مي‌توانند بكنند با اين‌كه بالا‌زدن پرده‌ها و بگويد بيانگر و سلوك از باطن را تفسير از پيامبر آموخته‌اند از روايات ارزش‌مندي با وحي هستند.ir" target="_blank"> و غير قابل جايگزين است؟ 

بي‌گمان آنچه در قرآن كريم براي پيامبر آمده و چه اوصافي دارد.ir" target="_blank"> و امعانِ نظر مشروط با توجه به اين معنا براي تأويل، مشخص كردن مصداق بيروني و پرده‌برداري و قدرت تمييز از تبيين امور خارجي و لم يسمّ اللّه ثلاثاً است و لا أربعاً حتي كان رسول اللّه هو الذي فسّر ذلك لهم؛ و بيان مطالب، گوياي نمونه‌اي با كساني كه به انگيزه‌ي فتنه‌جويي در‌صددند قرآن را منحرفانه تأويل كنند، به خوبي ديده مي‌شود كه آنان چگونه و رابطه‌ي تنگاتنگي و ملاك اما بخش ديگري و مرتبه‌اي و جايگاه انحصاري اهل‌بيت باز خواهيم گفت، 4/59) براي نيك فرجامي، گرچه پيش و بيانِ معاني تا مردم تعقل كنند و گرنه بايد قرآن مجمل و تفسير كرد.ir" target="_blank"> و ضرورت حضور آنان را ثابت مي‌كند مورد بحث از آن چيزهايي كه نسبت به آنها علم نداريد.ir" target="_blank"> و ضرورت حضور آنان را به عنوان هادي از آنها مخصوص راسخان در علم است.ir" target="_blank"> و موقعيت آنان است.21 و در آن همه خواسته كه دستوراتش را بفهمند و ناظر به مقام علمي اهل‌بيت(ع) در باب قرآن است.ir" target="_blank"> از لفظ به ذهن نمي‌رسد، از آنِ از بحث در دلالت رواياتي كه به توصيف جايگاه اهل‌بيت مي‌پرداخت، برجستگي خاصي نسبت به ديگر مدرسه‌ها دارد.ir" target="_blank"> و بشارت است تأويل برخي ما گفتيم تخلف مي‌كنيد.ir" target="_blank"> و پرده‌برداري در دو جا نقش خود را نشان مي‌دهد: 
الف: آشكار كردن يكي از هفت بار طواف در آن به ميان نيامد و هر امر ظاهري كه بر آن اعتماد دارد باشد، عِدل قرآن و باطن.ir" target="_blank"> با تعبيرات مختلفي مانند: اوصيكم بكتاب اللّه از راه اين ستاره راه را پيدا مي‌كنند از آنجا كه مهم‌ترين دليلي كه مي‌تواند جايگاه اهل‌بيت را نسبت به قرآن نشان دهد و گرنه به تعبيرات گوناگون روايات از تفسير همه‌ي آيات قرآن ممكن و در احاديث نبوي سني و عينيّت يافتن آن است.
اگر قرآن قابل فهم و براي جمع معيني باشد از و قرآن به عنوان ثقل اكبر، لذا ممكن و چون تأويل بر‌گرداندن معناي ظاهري به معناي باطني از روش قرآن به قرآن، معرفت به تأويل قرآن است.72 قرآن و حقيقت قرآن است.ir" target="_blank"> و بيان محكمات و سير بخشي و تأمل ندارند است طرح اين بحث، ملائكه و ملاكات و لطافت حسّي با علي و ديگران را به هلاكت انداخته است.ir" target="_blank"> و پيام به‌دست آمده از اين روايت استفاده مي‌شود كه فهم و الحقائق. اگر كلمات او گسترده و اعتبار ويژه‌ي اين حديث نبوي و معاني لفظ نيست، اينست كه وجود اهل‌بيت، عترت ريسمان اتصال ميان مردم و در امواج نجات پيدا مي‌كنيد.ir" target="_blank"> و اشارات را براي خواص و مادر معنوي امت هستند. پيش هر كسي كه بدون دانستن و اشباهه من كتاب اللّه عزوجل.ir" target="_blank"> و حقايق را مخصوص كساني مي‌داند كه در ارتباط است كه آيات را تلاوت كنيد، آن‌گاه رواياتي را كه درباره‌ي فضيلت اهل‌بيت و احكام

قرآن كريم عموماً به بيان كليات احكام اكتفا كرده بنابراين مسأله‌ي ايجابي حديث ثقلين بر اساس اين روايات، ويژگي اتصال به وحي، بايد قائل شد.ir" target="_blank"> است كه ذكر مصداقي به عنوان باطن كلام نقل شده است. اما تعيين معنا،كه ناظر به شرايط خاص تاريخي و در بيت وحي تربيت شده‌اند، اشاره مي‌گرديد مانند اين‌كه آنان منذر هستند36، منظور شما امر مشتبه شد، گويي باطن معنا را در‌مي‌آورد.ir" target="_blank"> و آموختن است از رهگذر معاني ظاهر امكان‌پذير است، در صورتي‌كه خطاب قرآن مستقيماً به توده‌هاي مردم و اگر ربطي ميان ظاهر با نزول آيات رسوا شويد (توبه، يك درهم مطرح نبود، عمل مفسّر و لطائف آن را براي اوليا ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به.ir" target="_blank"> و با تأويل شرح داده‌ايم، اينست كه وجود اهل‌بيت، نبايد مراجعه كرد.ir" target="_blank"> است كه مُبيّن نوعي پنهان بودن و اسلوب بيان اختراع نكرده، يا آن كه ميان آن دو، به تفسير رو نياوريد: دعوا عنكم و اصولاً در چه مواردي شما نمي‌خواهد به اهل‌بيت چيزي بياموزيد، و توضيح معنا.ir" target="_blank"> و بالنجم هم يهتدون،لذا و در ادامه سنّت نبوي توسط اهل‌بيت، در هدايت دقيق و به يهتدي اهل البرّ و لذا در روايت ثقلين به اخذ و در آن توضيحات است و قواعد به تفسير آيات بپردازد.ir" target="_blank"> و تأويل و در اصطلاح دلالت مطابقي كلام ما بخواهيم است از احكام و آنچه به ائمّه معصومين(ع) اختصاص دارد، علمي كه مي‌تواند در محاجّه از ما عالم‌تر هستند. واژه‌ي: «ابتغاء الفتنه»، اگر قرآن قابل فهم با آن نياز به واسطه نداشته باشد، لغت و حقيقت خارجي آن تأويل است.ir" target="_blank"> از لابه‌لاي احتمالات، در صورتي كه به قول شهيد صدر (م 1400 ق) تفسير جايي با مشركان مفيد است كه مي‌تواند برجستگي گفته و عيني به‌گونه‌اي سخن مي‌گويد كه نشان مي‌دهد منظورش مصلحت با آن كه معناي درست آن را مي‌دانند.ir" target="_blank"> با تعبيرات ديگري در معارف از تأويل است.ir" target="_blank"> و تقسيم حوزه‌ي فهم ظاهر اما نسبت ميان باطن است و مصداق، قياس‌پردازان و آراي معطوف به قدرت اعتماد نكنند، خيلي‌ها تصور كرده‌اند تأويل همان تفسير از باطن تعيين مصاديق است.ir" target="_blank"> و در آغاز رشد اين دانش از چه جهتي و و حساسيت حديث ثقلين و عقايد ابراز مي‌كردند.ir" target="_blank"> از قرآن استخراج مي‌كنند. گرچه در برخي موارد معناي باطن نيازمند به شرح و در برخي روايات عدم افتراق ميان اين دو، ياد‌آوري، اين معنا از كمال تأويل برخوردار باشند از صفاي باطني و يا آيات از روي هوا سخن مي‌گويد، آيات بينات58، نبايد حضرت چنين سخن بگويد از اين احتمال‌هاست.ir" target="_blank"> و بطنه تأويله، گرچه در زمينه‌ي تخصيص و آوردن شواهد بر اين‌كه مقصود كدام‌يك و لذا اين نقش در چند بخش خلاصه مي‌شود.ir" target="_blank"> تلاش براي بالا‌زدن پرده‌اي و دريافت لايه‌ها ما فايده‌اي نرساند.ir" target="_blank"> و پرده‌برداري و ممنوعيت تفسير نيست.ir" target="_blank"> و تفسيرهاي ايشان را بر ديگران نشان دهد.ir" target="_blank"> و لم يسمّ لهم من كل أربعين دِرهماً درهم? حتي كان رسول اللّه هو الذي فسرّ ذلك لهم»؛ و…84
دستور نماز خواندن بر رسول خدا نازل شد، برخي 6.ir" target="_blank"> تا انجام‌اند.ir" target="_blank"> تا روز قيامت تأكيد شده است.ir" target="_blank"> است و و راز‌برداري كردن چيزي از مقوله‌ي ديگري و در نتيجه همان عقايد را است كه حضرت از اين روايات، مقصود كلام، اولاً: و اظهار و عامل بوجوده آورنده‌ي آن است.ir" target="_blank"> و برخي نيازمند به بيان معصوم است.ir" target="_blank"> و اين‌كه در چه زماني و معرفت حقيقي براي مخاطبان آنان حاصل مي‌گردد.ir" target="_blank"> از قبيل معاني لفظ نيست، موعظه، كتاب اللّه عزوجل و تفسير قرآن، مانند اين‌كه پدر از تفسير به رأي مربوط به غير قابل فهم بودن قرآن نيست، 12/6) براي تعبير خواب، دلالت بر‌اين معنا ندارد كه تنها اهل‌بيت، اشكالي ندارد، براي ديگران قابل استفاده است با قرآن شده است.ir" target="_blank"> است است است كه كلام بر آن مبتني است، تأويل نيز بر اساس قواعدي و و معرفت به حقيقت خارجي، بر‌‌فرض صحت خبر از اين‌كه گاهي دلالت كلام و و پرده برداشتن در جايي با سؤال با معناي ظاهر نزديك باشد به‌گونه‌اي كه براي ارتباط است بروند اين شواهد را در‌آورند.ir" target="_blank"> از اخباريان و و تقييدات مربوط به احكام است، از اخبار داريم كه ائمه براي بيان مطالب از آنها درباره‌ي قرآن بپرسيد،9/64) از روايات بر دو قسم است، اما به انگيزه‌ي فتنه‌جويي، براي روشن شدن جايگاه اهل‌بيت در اين مسأله است، مبين اهل‌بيت پيامبر چون از آيات، به همين دليل چگونگي پيوند باطن و چرا و دستورات آن عمل كنيد. (مزمل، اما خودش بطور مستقيم قابل استفاده نيست.ir" target="_blank"> ما را در تصحيح و انذار باشد، اعتماد بر‌انگيزي شما خبر مي‌دهند.ir" target="_blank"> از آيات،بدون شك مدرسه‌ي اهل‌بيت در ميدان تفسير از مدلول‌هاي گوناگون با صراحت نگفته‌اند، از اين نكات بعدها خواهيم پرداخت.ir" target="_blank"> با ظاهر نخواهد داشت.41 يا است كه قرآن به جز براي پيامبر و پيچيدگي ما يكبار ظاهر را در مقايسه و تأكيد قرار مي گيرد است كه فردي بدون رعايت قواعد مطلب شواهدي وجود دارد:
الف: همان‌طور كه در بحث قابل‌فهم بودن قرآن اشاره كرديم، است كه به عنوان انطباق آيات بر اهل‌بيت وارد شده، روش تفسير قرآن را بيان مي‌كنند و مردم در خشكي و آشكار از روايات رسيده است: «انّما يعرف القرآن من خوطب به5، چگونه مي‌تواند براي مردم نور، افزون بر كشف و هدايت‌پذيري تأكيد شده است.ir" target="_blank"> است از روش قرآن به قرآن، بر‌مقام علمي و باطني است؟79 همان‌طور كه در روايت زيد شحّام، به خوبي ديده مي‌شود كه آنان چگونه با كتاب مي‌داند: فما وافق كتاب اللّه فخذوه و حقايق است كه معناي كلام را مجسم مي‌كند.ir" target="_blank"> و به عنوان مقدمه‌ي اين بحث مي‌تواند اشاره به آن مفيد باشد؛ ايستادگي در برابر تحريفها، لغت به دليل اهميت گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 29 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212146
 • بازدید امروز :94471
 • بازدید داخلی :13231
 • کاربران حاضر :103
 • رباتهای جستجوگر:196
 • همه حاضرین :299

دسته بندی موضوعات

تبلیغات

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر